AN UNBIASED VIEW OF ประกันภัยรถยนต์

An Unbiased View of ประกันภัยรถยนต์

An Unbiased View of ประกันภัยรถยนต์

Blog Article

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด

อุ่นใจทุกการขับขี่ เลือกประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจากแอกซ่า ซื้อเลย ประกันรถยนต์ คุ้มครองดีที่สุด ราคาเบี้ยถูกใจ ซื้อออนไลน์ได้

ศูนย์บริการซ่อมรถและโรงพยาบาล ศูนย์บริการซ่อมรถและโรงพยาบาล ser

ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้

สำเนากรมธรรม์ที่ได้รับผ่านอีเมลใช้เป็นหลักฐานการเคลมได้หรือไม่

รู้จักกับบริษัทของเรา เพื่อความมั่นใจที่มากขึ้น

ท่านจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยถ้าท่านมีกล้องติดรถยนต์

ร่วมงานกับเรา ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา ×

com นั้นง่ายและสะดวก เพราะเราพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์จากทั้ง บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการด้านราคาของคุณ นี่คือข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ท่านสามารถค้นหาอู่รถยนต์ไม่ว่าจะเป็น อู่ห้าง อู่ประกัน ร้านกระจกรถยนต์ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในเครือข่ายของแอกซ่าได้ที่ โดยเลือกจากจังหวัด ประกันภัยรถยนต์ หรือเขต/อำเภอที่อยู่ในบริเวณ หรือใกล้เคียงพื้นที่ของท่านได้

ตัวอย่างความคุ้มครองของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด เท่ากับทุนประกัน

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ ทางเลือกของการประกันภัยที่ให้ทุนประกันสูง เพื่อเสริมความคุ้มครองการทำประกันภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนด หรือ พ.ร.บ. นั่นเอง โดยที่คุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้หลากหลาย ซึ่งอาจครอบคลุมความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ไม่ว่าผู้ขับขี่จะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม หรือคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และอาการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด รวมทั้งรถยนต์สูญหายหรือความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการโจรกรรม ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ

รถยนต์คันเอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งมีและไม่มีคู่กรณี

Report this page